Een brommer verzekeren, waarom is dat nodig

Een brommer verzekeren, waarom is dat nodig?

Heeft u er net voor gekozen om een brommer te kopen? Dan zult u kunnen vaststellen dat er nog enkele extra zaken zijn die in orde moeten worden gebracht. In eerste instantie moet u bijvoorbeeld rekening houden met de verplichting om uw brommer te verzekeren. Een brommer verzekeren is tegenwoordig op verschillende manieren mogelijk. Zo kunt u kiezen voor uitsluitend de wettelijk verplichte WA-verzekering, maar is het ook mogelijk om te kiezen voor het afsluiten van een uitgebreidere variant. In ieder geval, wilt u, uw brommer ook laten verzekeren, maar zou u daarvoor graag in eerste instantie nog wat meer informatie willen ontvangen? Dan bent u hier op deze pagina zeker aan het juiste adres!

Moet ik verplicht mijn brommer verzekeren?

Vroeger was een brommer verzekeren niet wettelijk verplicht. Dit betekende dat het de keuze van de eigenaar en bestuurder van de brommer was om deze al dan niet te laten verzekeren. Veel mensen kozen er echter voor om deze kosten uit te sparen waardoor ze geen verzekering afsloten. Dat was in principe helemaal niet interessant. Op deze manier ontstonden er namelijk heel wat (felle) discussies wanneer er zich een schadegeval voordeed. Niemand wou namelijk de schuld op zich nemen omdat men zich bewust was van de financiële gevolgen die dit kon hebben. Omwille van die reden werd ervoor gekozen om een brommer verzekeren wettelijk te verplichten. Tegenwoordig moet de WA-verzekering dan ook door iedereen worden afgesloten.

Dat de WA brommerverzekering wettelijk verplicht is geworden brengt in principe alleen maar voordelen met zich mee. Vanaf dit ogenblik kan er namelijk worden vastgesteld dat in principe elke bestuurder van een brommer op de Nederlandse wegen is gedekt tegen schade als gevolg van een ongeval waar hij of zij niets aan kan doen. Het spreekt voor zich dat er op deze manier heel wat vervelende discussies voorkomen kunnen worden. In ieder geval, het afsluiten van de WA-verzekering voor uw brommer is dus in de praktijk altijd wettelijk verplicht.

Hoeveel kost een brommer verzekeren met een WA-verzekering?

Een brommer verzekeren door middel van de WA-verzekering is de goedkoopste optie waarover u beschikt. De verzekeringspremie van dit type van brommerverzekering kan zo laag worden gehouden omdat enkel en alleen de schade ten opzichte van derden wordt gedekt. Anders gezegd, de schade die wordt veroorzaakt aan uw eigen brommer zal nooit op geen enkele manier (deels) worden gecompenseerd door de verzekeraar. Hoeveel u precies zult moeten betalen aan verzekeringspremie voor uw WA-verzekering is in de praktijk wel sterk afhankelijk van bijvoorbeeld de specificaties waar de brommer over beschikt. Een zware brommer verzekeren is in de praktijk dan ook altijd aanzienlijk duurder in vergelijking met het verzekeren van een brommer met beperkte(re) specificaties.

Een brommer verzekeren met een uitgebreidere verzekering

Een brommer verzekeren kan uiteraard niet alleen maar gebeuren door middel van een WA verzekering. Veel mensen willen dan ook graag hun brommer op een meer uitgebreide manier verzekeren. Dat is perfect mogelijk. Hiervoor kan er een keuze worden gemaakt tussen twee extra verzekeringen. We maken op dit vlak een onderscheid tussen de volgende opties:

  1. De WA+ diefstal+ brand verzekering;
  2. De WA+ diefstal+ brand+ aanrijding verzekering;

Voor de WA+ diefstal+ brand brommerverzekering geldt dat ze bepaalde vormen van schade aan de eigen brommer dekt. Het gaat hierbij niet alleen om schade die het gevolg is van brand of een explosie. Ook wanneer de brommer wordt gestolen zal er namelijk door de verzekeraar tussen worden gekomen in het verlies. Dat is voor veel mensen erg belangrijk. Het spreekt namelijk voor zich dat lang niet iedereen zomaar over de mogelijkheid beschikt om hun brommer op een honderd procent veilige plaats te bewaren. Heel wat mensen zijn dan ook aangewezen op het parkeren van hun brommer langs de weg met alle risico’s van dien.

Uw brommer verzekeren op de meest uitgebreide manier is mogelijk door het afsluiten van de allrisk brommerverzekering. Bij het afsluiten van deze verzekering krijgt u de beschikking over de dekkingen die hieronder staan aangegeven:

  1. De wettelijk verplichte WA-dekking;
  2. Een dekking bij schade als gevolg van een brand of explosie;
  3. Een dekking bij financieel verlies als gevolg van een diefstal;
  4. De schade die wordt veroorzaakt aan de eigen brommer bij een aanrijding;

Logischerwijs is uw brommer verzekeren met een allrisk verzekering de meest interessante keuze. Echter moet er wel rekening worden gehouden met het niet onaanzienlijke prijskaartje dat er aan verbonden is. De premie voor deze verzekering kan al snel behoorlijk oplopen, niet in het minst wanneer er sprake is van een brommer met zware specificaties.

             Besparen op uw brommer verzekeren? Dat is mogelijk!

Tot slot kan het interessant zijn om ook even te kijken naar de mogelijkheden die er bestaan voor wat goedkoop een brommer verzekeren betreft. Het feit dat een brommer verzekeren wettelijk verplicht is, is voor veel mensen namelijk een doorn in het oog. Zij moeten immers rekening gaan houden met het betalen van een periodieke verzekeringspremie die mogelijks toch wel een bepaalde impact kan hebben op hun financiële situatie. Wilt u omwille van deze reden het prijskaartje van uw brommerverzekering zoveel mogelijk binnen de perken houden? Dan is het interessant om de onderstaande bespaartips te benutten:

  1. Verhoog vrijwillig het eigen risico op uw brommerverzekering;
  2. Kies bij een brommer verzekeren voor een jaarlijkse premie;
  3. Hou de specificaties van uw brommer binnen de perken;

Vergelijk hier verschillende brommerverzekeringen!

Last but not least, voer voor een brommer verzekeren altijd een vergelijking uit. De premie die wordt aangerekend voor een brommerverzekering wil in de praktijk immers nog wel eens behoorlijk verschillen tussen de diverse verzekeraars. Alleen het uitvoeren van een vergelijking zorgt ervoor dat u met zekerheid kunt genieten van de meest interessante prijs. Bovendien kan het ook helemaal geen kwaad om regelmatig even uw brommerverzekering te herzien. Het afsluiten van een allrisk brommerverzekering voor een nieuwe brommer is misschien een goed idee, maar die brommer blijft uiteraard niet nieuw. Op een bepaald ogenblik zult u er dan ook wellicht voor willen kiezen om de verzekering aan te passen naar een beperktere verzekering.